Dr. José Rizal in Gent

3 juli 1891
Rizal ontving van Jose Ma. Basa het geld dat hij wou lenen voor zijn reis naar Hong Kong vanuit Marseilles evenals de brief van Messageries Maritimes.  Hij vertrok in de Rue de Hainaut (Henegouwstraat) nr 9.

9 juli 1891
Hij was blut.  Hij had al drie maanden geen geld meer ontvangen van thuis.  Hij leefde in een uiterst moeilijke situatie, huurde een heel kleine kamer en kon zijn geen dure spijzen veroorloven.  Hij diende hard te sparen om zijn El Filibusterismo te kunnen publiceren.  Hij had al al zijn juwelen verpand. jewels.

29 juli 1891
Rizal stelde Eduardo Lete op de hoogte van de details betreffende twee agrarische kolonies in België.  Hij schreef dat de kolonie in Hoogstraten voor de mannen was en die Brugge voor de vrouwen.  Voor een vraag met betrekking tot Lete trok Rizal persoonlijk naar Brussel.

4 augustus 1891
In een schrijven bedankte hij Prof. Blumemtritt voor de twee boeken : een eerste deel van "El Sacerdocio" en de beautiful treaties of Mal Epos.  Hij was van plan om er een artikel te schrijven maar El Filibusterismo nam al zijn tijd in.

6 augustus 1891
Hij vertelde Juan Zulueta dat het niet zijn gewoonte was om conflicten uit te lokken; en dat het niet hij was die de aanzat gaf tot het conflict, daarvoor waren anderen verantwoordelijk.  Hij schreef tevens dat hij niet de ambitie had zijn gezag te ondermijnen, noch bij de La Solidaridad noch bij de directeurs ervan.

23 augustus 1891
In een brief, informeerde Rizal Blumentritt dat Padre Leoncio Lopez, de oude parochiepriester van Calamba hem wou zien en zijn hand wou schudden alvorens eeuwig de "valley of tears" te verlaten maar stierf voor de publicatie van de Noli e is beschreven in de Fili als Padre Florentino.

24 augustus 1891
Rizal schreef in een brief naar Mariano Ponce in Madrid dat hij diep gekwetst was door de uitlatingen en de beschuldigingen vanuit Manilla aan het adres van zijn eigen persoon. En dat hij zijn toetreding tot de beweging in vraag stelde.

26 augustus 1891
In een brief bracht hij Basa in Hongkong op de hoogte van de publicatie van de Fili in September.

16 september 1891
Het El Filibusterismo liep bijna van de persen van F. Meyer, Van Loo in de Vaanderstraat 66 (Vlaanderestraat). 

The El Filibusterismo was about to come off the press of F. Meyer, Van Loo at No. 66 Vlanderestraat. He was elated, together with Jose Alejandro who was staying with him at No. 32 Vlanderestraat, near the printing press. Rizal verbleef toen met Jose Alejandrino in de Henegouwenstraat.

18 september 1891
De Fili liep van de pressen en Rizal zond onmiddellijk twee exemplaren naar Hongkong; een voor Jose Ma Basa en het ander exemplaar voor Sixto Lopez.

22 september 1891
Hij stuurde eveneens een kopie El Filibusterismo naar Marcelo H. del Pilar.  Hij bracht hem er tevens van op de hoogte van zijn plannen om zich volledig terug te trekken uit de politiek en vertelde hem dat hij naar huis ging.  Hij stuurde tevens een kopie naar Antonio M. Regidor, één van zijn landgenoten die in Londen woonde.

Hij had plannen om een derde boek te schrijven tijdens zijn lange terugreis.  Hij wilde sarcastische en humoristische stijl schrijven over de tradities en de gebruiken van de Filipinos.

25 september 1891
Valentin Ventura stuurde Rizal in Gent 200 francs voor de publicatiekosten van de Fili te vergoeden.

Top of page

© 2004-2009 users.pandora.be/pinoy-pinay, All rights reserved

 

10/04/2009