De Pros

ANTWERPEN - De stad Antwerpen is bijwijlen verwikkeld in hoogst vermakelijke procedures. Neem nu de affaire Slachmuylders. Pros Slachmuylders, een naam om een voorname rol te spelen in een Kiekeboe-strip, was drie jaar geleden districtsvoorzitter van Berchem. In die functie liet hij zijn deelgemeente een stapeltje drukwerk betalen ter gelegenheid van de Filippijnse onafhankelijkheidsdag.

Pros is zot van de Filippijnen. Dat was in oktober 2004.

Een goede maand later trok de districtsraad, na veel geruzie, de beslissing in. Toen waren er echter al 150brochures Independence Day Celebration gedrukt, ten bedrage van goed duizend euro.

Een jaar later wachtte de drukker nog altijd op zijn centen.

In september 2005 besloot het Antwerps college het factuurtje te betalen en het geld meteen terug te vorderen van de Pros. Pros gaf niet thuis.

Half december besliste het college de Pros dan maar te dagvaarden.

Voor één keer troffen de stadsbestuurders evenwel een stadsadvocaat, mr. Erdman, die meer bekommerd is om de reputatie van zijn stad dan om zijn honorarium.

De kans dat de stad de duizend euro terugkrijgt is miniem, dacht mr. Erdman. De districtsraad van Berchem heeft destijds niet bepaald consequent gehandeld. Eerst ja, dan nee, dat lijkt nergens naar.

Bovendien kan de affaire in de pers heel negatief worden onthaald.

En top of the bill: de Pros zit momenteel op de Filippijnen, wat de kansen om aan geld te geraken tot niets reduceert.

Daarop besloot het stadsbestuur de dagvaarding maar te laten vallen. Van die duizend euro zal de Scheldestad niet failliet gaan.

Waarop de Pros in café De veertien billekes in Manilla een verse fles ontkurkte en 'tchin' zei aan een heel mooi meisje.

In Berchem blijft het inmiddels regenen.

 Bert Verhoye

27/07/2007

Bron : Het Nieuwsblad

Archief - Home