Waardevolle missiefoto's naar Kadoc

LEUVEN - De Missionarissen van Scheut hebben enkele duizenden glasplaten overgedragen aan Kadoc, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. Het gaat om foto's van missies in China, Congo en de Filippijnen.

Een glasplaat is de voorloper van het filmrolletje. V'o'or de jaren dertig van vorige eeuw werden de lichtgevoelige platen gebruikt om beelden vast te leggen. Ze waren zwaar en enorm breekbaar, maar leverden toch mooie foto's op. De Missionarissen van Scheut gaven nu duizenden glasplaten aan Kadoc. Het gaat om een enorm archief met historische waarde. De foto's geven een beeld van het missiewerk, zowat een eeuw geleden.

'Het gaat om ettelijke kilo's, maar de platen zijn hun gewicht in goud waard', oordeelt het Leuvense documentatiecentrum in zijn nieuwsbrief. 'Een eerste blik op de platen leert dat ze zijn gemaakt in de missies van de scheutisten in China, Congo en ook de Filippijnen. Ze bieden letterlijk een haarscherp beeld van hun missionaire leven en activiteiten voor de Eerste Wereldoorlog.'

De Chinamissionarissen vallen op door de transformatie die ze hebben ondergaan. Ze dragen Chinese kleren en schoenen en zijn als het ware Chinezen onder de Chinezen. De Congomissionarissen beantwoorden wel aan het stereotiepe beeld van de missionaris: getooid met een lange baard en in priesterkleed in de brousse met hun boy.

De beelden worden gedigitaliseerd, zodat ze op het scherm kunnen worden bekeken en op termijn op het net te consulteren zijn. Binnenkort wordt trouwens de volledige fotocollectie van de Missionarissen van Scheut uit Rome naar Kadoc overgebracht. (bcz)

www.kadoc.be

13/07/2007

Bron : Het Nieuwsblad

Archief - Home