Meeste journalisten vermoord in de Filipijnen

Sinds 2000 zijn de meeste journalisten vermoord in de Filipijnen, gevolgd door Irak, Colombia, Bangladesh en Rusland. Dat zegt het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) in een rapport dat is uitgebracht ter gelegenheid van de vijftiende jaarlijkse internationale dag voor de persvrijheid.

Van de 190 journalisten die in die periode omkwamen werden 121 niet per ongeluk gedood, maar doelbewust vermoord vanwege hun werk. En in 85 procent van die gevallen zijn de daders ongestraft gebleven. In de vijf moorddadigste landen is zelfs niemand gestraft voor de 58 moorden die daar op journalisten zijn gepleegd.

In de Filipijnen kwamen sinds 2000 achttien journalisten om het leven. Allen hadden bericht over corruptie, drugshandel en de activiteiten van misdaadsyndicaten. In Irak kwamen de meeste journalisten om door verdwaalde kogels, maar ook daar stelde het CPJ vast dat in dertien van de 41 sterfgevallen sprake was van moord. Ruim de helft waren Iraakse journalisten die vanwege hun veronderstelde binding met coalitietroepen, buitenlandse nieuwsorganisaties of politieke entiteiten werden gedood. In Colombia werden elf journalisten vermoord na onthullingen over drugshandel, paramilitaireorganisaties of corruptie. In Bangladesh werden negen journalisten vermoord en in Rusland zeven.

03/05/2005

Bron : Het Belang van Limburg

Archief - Home