Mensenhandel groeit tot miljardenbusiness

MANILA De wereldwijde mensenhandel draait jaarlijks een omzet van ruim tien miljard dollar. De ‘sector’ is een uitermate winstgevende branche voor het misdaadmilieu en is bovendien in volle groei. De mensenhandel kan zelfs wedijveren met de illegale drugsof wapenhandel.

Het kinderfonds van de Verenigde Naties drukt met de naakte cijfers de wereld op de harde feiten. Mensenhandel wordt nog te vaak in een klein hoekje geduwd, vindt Unicef. Voor de regeringen en parlementen vormt het geen prioriteit.

Hoeveel mensen verhandeld worden, kon Unicef bij gebrek aan cijfermateriaal niet meegeven. Maar het aantal loopt zeker in de miljoenen per jaar. Ruwweg de helft van de slachtoffers zijn kinderen. Vooral vrouwen en meisjes vallen in de handen van mensenhandelaars.

De mensenhandel heeft verschillende gezichten.

De kinderen wordt onderwijs, een betere toekomst of een interessantere job beloofd. Eens ze in hun nieuwe land zijn worden ze uitgehuwelijkt, belanden ze in de prostitutie of worden ze de meid van alle werk bij rijke families. Unicef kaart ook het stelen en verkopen van kinderen voor adoptie, bedelen of kindermilities aan.

De kinderen zitten illegaal in het buitenland en weten vaak niet hoe hun lot te ontvluchten.

Bovendien worden ze hardvochtig behandeld als ze door vreemdelingendiensten worden gesnapt.

Unicef-voorzitster Carol Bellamy vraagt parlementairen over de hele wereld om mensenhandel hard aan te pakken. Ook moeten kinderen onderwijs en voedsel krijgen zodat ze zichzelf kunnen wapenen tegen mensenhandelaars en uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen breken.

Andere maatregelen die overheden kunnen nemen, zijn het opzetten van hulpdiensten, kinderen informeren en ouders en onderwijzers duidelijk maken hoe ze uitgebuite kinderen kunnen opmerken.

http://www.unicef.org

06/04/2005

Bron : www.freemetro.be

Archief - Home