Chinese vrouwen huwen graag westerse mannen

,,Chinese mannen genoeg, maar het westen lonkt''

Zhang Yan (19) kwam uit de provincie Liaoning naar Peking om te studeren. Tijdens het weekend spreekt zij buitenlandse toeristen aan om haar Engels te oefenen. ,,Engels is mijn toegang tot een andere wereld, in de eerste plaats om werk te vinden en, wie weet, later misschien ook een westerse man''. 
Zhang Yan is één van de vele stadsmeisjes die de erfenis van hun moeders meedragen maar tegelijkertijd met een verlangende blik naar het westen kijken. 

China is oud én nieuw tegelijkertijd, dat is ook aan de status van de vrouwen te merken. Auteur Wei Hui portretteert in haar verboden boek Shanghai Baby de huidige generatie jonge Chinese vrouwen die in hoop en verlangens helemaal niet zo veel blijken te verschillen van Westerse vrouwen. Coco is een jonge vrouw die een liefdevolle relatie heeft met Tiantian, een zorgzame, gevoelige en artistieke jongeman. Met hem ervaart Coco echter ook seks- en drugsproblemen. Uit onmacht en onvrede begint Coco een stormachtige relatie met Mark, een viriele én getrouwde Duitse zakenman. Coco wordt heen en weer geslingerd tussen de werelden waar beide mannen voor staan. Toen het boek in 1999 verscheen, was het meteen een bestseller. Maar nadat de Chinese staatsmedia het als 'decadent en losbandig' bestempelden, werd het in april 2000 verboden en publiekelijk verbrand. Het maakte de vraag alleen maar groter.

Moeders en dochters

Zhang Yan heeft het boek graag gelezen. ,,Veel jonge mensen herkennen er zich in'', geeft ze gniffelend toe, ,,de generatie van onze ouders heeft natuurlijk heel wat meegemaakt, maar begrijpt niet dat ook wij worstelen met twee totaal verschillende levensstijlen.'' 

In moeizaam Engels vertelt Zhang Yan het levensverhaal van haar moeder. Als kind werd ze geconfronteerd met de regeringspropaganda voor grote gezinnen, als puber door Mao met succes geïndoctrineerd om hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen. ,,Mama geloofde rotsvast in Mao's onzelfzuchtige poging om het lot van ons volk te verbeteren. De vrouwen kregen alvast een andere status, zij mochten 

werken en telden mee. Toen ze een jonge volwassen vrouw werd, voerde de Partij het geboortebeperkingsprogramma in. Haar huwelijk werd voltrokken met een strenge toespraak over geboortebeperking, zonder felicitaties.De Partij bepaalde wanneer ze zwanger mocht worden.'' Zhang Yans moeder was getuige van een onophoudelijke stroom jonge vrouwen die kwamen voor een gedwongen sterilisatie 'uit vrije wil' en dito abortussen, vooral van meisjes. Ouders verwachten vaak liever een zoon omdat die geacht wordt beter voor de familie te kunnen zorgen. Een zoon kan de familielijn voortzetten, terwijl dochters opgaan in de familie van hun man na hun huwelijk. Vaak betuigen familie en vrienden hun medeleven aan een vrouw die in verwachting is van een dochter. 

Chinese Doll

Dankzij de éénkindcampagnes zijn de geboortecijfers in China drastisch gedaald, maar ze hebben wel voor nieuwe problemen gezorgd: voor elke 100 meisjes worden er nu 117 jongens geboren en in sommige streken zouden er dat zelfs 135 zijn. Daardoor is de verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen compleet ontwricht. In 1990 werden er 500.000 minder meisjes geboren dan jongens, in 2000 waren er dat al 900.000. 

In sommige streken van het platteland zijn tachtig procent van de kinderen tussen de vijf en de tien jaar jongens. Die zullen dus de grootste moeite hebben om een vrouwelijke partner te vinden. Het probleem stelt zich nu al voor jonge, minder begoede boeren. Welke andere gevolgen dit onevenwicht kan meebrengen, is moeilijk te voorzien. Volgens professor Valerie Hudson van de Brigham Young University (VS) is er meer geweld, onrust en criminaliteit in een samenleving die veel ongetrouwde mannen telt. 

Intussen zijn er wel al mensen die munt proberen te slaan uit de nieuwe situatie. A Chinese doll bijvoorbeeld, een onderneming die helpt 'successfully locating Chinese wives', voor de 'honorable, kind and respectful gentleman'. 

Honderden jaren geleden maakte Confucius de vrouw ondergeschikt aan haar man. Uit zijn leer vloeide voort dat de vrouw in haar jeugd haar vader moest dienen, tijdens het huwelijk haar echtgenoot en tijdens haar weduwschap haar zoon. Hartstocht was uit den boze: een vrouw is onderworpen, bescheiden, terughoudend, kuis, vlijtig en vredelievend. 

De jonge Chinese vrouw heeft daar geen of amper problemen meer mee. Zij gaat haar gang, kiest haar eigen vrienden en schenkt evenveel aandacht aan haar uiterlijk als haar westerse seksegenote. Meer zelfs, de westerse ideeën over schoonheid zijn zo diep doorgedrongen dat steeds meer vrouwen plastische chirurgie ondergaan. Lippen worden opgespoten en ogen worden zwoeler gemaakt. 

Kleine voeten, lange benen

Doordat de inkomens stijgen laten steeds meer vrouwen dergelijke vrij kostbare operaties uitvoeren. Vrouwen in China laten zelfs hun benen breken om ze daarna uit te rekken in een stalen skelet. De ingreep kost 6.000 euro en levert acht centimeter extra lichaamslengte op. Vroeger waren het kleine voeten, nu zijn het lange benen. 

Zo ver wil Zhang Yan het nu ook weer niet laten komen. ,,In het buitenland zou een simpel meisje zoals ik meer kansen krijgen. Er zijn Chinese mannen genoeg, maar het westen lonkt. Dus als een westerse man me mee wil nemen, zal ik zonder aarzelen met hem meegaan. Maar dan moet hij me wel aanvaarden zoals ik ben.'' 

In het openbare leven en in de werkomgeving komt de vrouw meer en meer aan bod. Vrouwen zijn al lang geen zeldzaamheid meer in hogescholen of universiteiten en krijgen ook hun zeg in het zakenleven, de administraties, het leger en de regering. Wie in de steden rondtoert, kan af te rekenen krijgen met een vrouwelijke politieagent. Op bouwwerven zijn zowel overdag als 's nachts vrouwen actief en wie aandachtig uitkijkt, zal vaststellen dat vele chauffeurs van de logge en rammelende stadsbussen leden van het zwakke geslacht zijn, die letterlijk hun man staan in het chaotische verkeer.

10/11/2004

Bron : Het Volk

Archief - Home