Inburgering flopt

Sinds Vlaanderen in april de verplichte inburgering invoerde, zijn er de helft minder nieuwkomers die zich inburgeren dan toen dat nog niet verplicht was. Vooral in Limburg en Oost-Vlaanderen is het aantal aanmeldingen sterk verminderd. De Vlaamse minister van Inburgering Marino Keulen geeft toe dat het nieuwe systeem een aantal kinderziekten doorspartelt.

In de periode tussen 1 april en 15 september 2004 werden 726 verplichte nieuwkomers doorverwezen naar de onthaalbureaus voor het volgen van een inburgeringtraject. Terwijl in heel het jaar 2002 nog 3209 nieuwkomers zich ,,spontaan" hebben ingeburgerd. En in de overgangsperiode tussen oktober 2003 en augustus 2004 - dus net gaan jaar - waren er dat zelfs minstens 4310. Van die eerste 726 verplichte inburgeraars hebben zich bovendien slechts 330 binnen de voorziene termijn gemeld. Ieder jaar komen 15.000 nieuwkomers in Vlaanderen en Brussel wonen. De verplichte ,,inburgeraars" krijgen taalles, maatschappelijke oriŽntatie en arbeidsmarktbegeleiding. In totaal worden daar 175 Vlaamse personeelsleden voor ingezet, vooral in de zogeheten Onthaalbureaus en in de Huizen van het Nederlands. Dat kost Vlaanderen in 2004 bijna 10 miljoen euro.

Vroeger waren het allerlei organisaties die met regionale subsidies her en der inburgeringcursussen organiseerden. Zij zochten alle nieuwkomers op die zich inschreven in het bevolkingsregister. Omdat alleen een overheidsinstelling burgers tot iets kan verplichten, hebben de onthaalorganisaties niet langer die taak. Het is nu aan de gemeenten om de nieuwkomers te contacteren. Daar zit blijkbaar een kink in de kabel.

De Limburgse gedeputeerde Sonja Claes, die de inburgering coŲrdineert in haar provincie, vindt trouwens dat ,,het hele systeem niet goed in elkaar zit". ,,Wie nu verplicht moet inburgeren, heeft daar het minste aan", zegt ze. ,,Vluchtelingen bijvoorbeeld worden verplicht. Maar zij kunnen misschien al binnen het jaar weer het land uit zijn. Terwijl nieuwkomers die hier komen voor familiehereniging, juist niet verplicht worden. Nochtans zijn precies zij naar Vlaanderen gekomen om te blijven." (Reportage pagina ???)

06/10/2004

Bron : Het Volk

Archief - Home