Twee Filipijnse soldaten na zes maanden vrijgelaten door rebellen

Communistische rebellen in het oosten van de Filippijnen hebben woensdag twee soldaten vrijgelaten die ze begin maart gevangennamen bij een vuurgevecht. De vrijgelaten soldaten zeiden goed te zijn behandeld.
De rebellen zeiden de soldaten te hebben vrijgelaten uit humanitaire overwegingen. Het Filipijnse leger zou hebben beloofd zijn operaties in het gebied waar de soldaten werden vastgehouden een week op te schorten, om de rebellen van het Nieuwe Volksleger in de gelegenheid te stellen zich terug te trekken.
Met de vrijlating van de soldaten willen de rebellen de regering er waarschijnlijk ook van overtuigen dat ze geen terroristen zijn. Het Nieuwe Volksleger staat op door de Verenigde Staten en de Europese Unie opgestelde lijsten van terreurorganisaties en de rebellen willen dat de Filippijnse regering ervoor zorgt dat ze van de lijsten worden geschrapt.

18/08/2004

Bron : Het Belang van Limburg

Archief - Home