VN pessimistisch over armoedebestrijding in de wereld

GENÈVE De internationale gemeenschap loopt flink achter bij de realisatie van de Millenniumdoelstellingen inzake armoedebestrijding, die de wereldleiders in 2000 vooropstelden en beloofden uit te voeren tegen 2015. Als er aan het huidige tempo wordt voortgewerkt, zal de armoedebestrijding in vele Afrikaanse landen pas over 150 jaar in de buurt komen van wat destijds is afgesproken, waarschuwt Mark Balloch Brown, hoofd van het VNOntwikkelingsprogramma UNDP.

Vooral de investeringen in gezondheidszorg en onderwijs blijven ver achter op de afspraken.

Er zijn de komende jaren bergen geld nodig om de doelstellingen te realiseren, stelt Brown.

In 2000 werd op een ontwikkelingsconferentie van de Verenigde Naties afgesproken om het aantal mensen dat het met minder dan een dollar per dag moet stellen, te halveren tegen 2015. Ook over het verbeteren van het onderwijs in arme landen, het bevorderen van de drinkwatervoorziening en het terugdringen van de verspreiding van aids zijn toen afspraken gemaakt, die echter evenmin zullen worden gehaald als er de komende jaren niet veel meer geld wordt voor uitgetrokken.

Brown waarschuwt dat er nu moet gehandeld worden, zoniet zijn de armste landen voorgoed verloren. Hoe langer de situatie verslechtert, hoe moeilijker het zal worden om oplossingen te vinden, aldus Brown. «Het is geen kwestie van even met je vingers knippen.

Hier is jarenlange inzet voor nodig. Niet alleen door overheden en internationale hulporganisaties. Om een goede kans te hebben de doelstellingen te halen is ook de hulp van de private sector nodig», zegt de UNDP-voorman. @ www.unmillenniumproject.org

16/06/2004

Bron : Metro

Archief - Home