«België is het Mekka van het schijnhuwelijk»

ANTWERPEN CD&V pleit voor echte straffen voor mensen die schijnhuwelijken sluiten. Nahima Lanjri (foto), Mia Deschamphelaere en Carl Devlies dienen een wetsvoorstel in dat gevangenisstraffen en boetes voorziet, terwijl ook de verblijfsrechten die voortvloeien uit het huwelijk worden opgeschort. Uit cijfers van de Antwerpse administratie blijkt dat het aantal schijnhuwelijken de laatste jaren toeneemt. «België is het Mekka van het schijnhuwelijk», zeggen de CD&V’ers. Buitenlanders gaan een schijnhuwelijk aan met als enige bedoeling aan een verblijfsvergunning te geraken.

België heeft een bijzondere aantrekkingskracht, zegt CD&V. «En dat komt doordat een beleid volledig zoek is», zegt Nahima Lanjri.

Cijfers uit Antwerpen tonen een stijging aan. In 2000 opende de cel schijnhuwelijken 135 dossiers, waarvan er 38 geweigerd werden. In 2003 waren er al 413 dossiers, waarvan 40 procent geweigerd werd. Dit is maar het topje van de ijsberg, aldus Lanjri.

Want huwelijken die in het land van herkomst worden aangegaan, worden niet gecontroleerd.

Wegens een gebrek aan mankracht beperkt de controle zich tot illegale vluchtelingen en mensen met een tijdelijk visum.

Elders in het land is er soms helemaal geen controle.

De aanpak verschilt naargelang de gemeente en het parket.

En de kandidaten riskeren nauwelijks sancties.

Met het wetsvoorstel van de CD&V riskeren de partners van een schijnhuwelijk een gevangenisstraf van twee maanden tot een jaar en een geldboete tot € 30.000. Vreemdelingen verliezen hun verblijfsvergunning en de nationaliteit die ze door het huwelijk hebben verkregen.

Daarnaast wil de Vlaamse oppositiepartij dat er een centrale databank komt om te vermijden dat de kandidaten bij verschillende gemeenten aankloppen.

Zij pleit voor een uniforme aanpak bij de gemeenten en de parketten. Bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding moet een meldpunt komen waar slachtoffers van een huwelijk terecht kunnen.

De parlementsleden benadrukken dat hun voorstel niet louter repressief is. Een strenge aanpak dient ook de integratie en emancipatie. «Jonge migranten in ons land vragen ons om middelen om zich te kunnen verzetten tegen de druk van de familie om een schijnhuwelijk aan te gaan», argumenteert De Schamphelaere.

Hoewel de aanpak van de schijnhuwelijken in het regeerakkoord is opgenomen, heeft paars nog geen echte stappen gezet. Volgens CD&V negeert minister van justitie Onkelinx het probleem.

09/04/2004

Bron : Metro

Archief - Home