Verzekeraars starten nieuwe antiterrorismepolis

LONDEN Sinds 9/11 is terrorisme uitgesloten van algemene verzekeringspolissen, net als oorlog en verwante risico’s. Pas nu verenigden een aantal verzekeraars zich in de maatschappij BPL Global, die polissen wil aanbieden die terrorisme ook dekken in landen als Indonesië, de Filippijnen, Colombia en Afrika.

De verwachting was dat anti-terrorismepolissen na 9/11 als paddestoelen uit de grond zouden schieten. Maar het draaide anders uit. «Paradoxaal genoeg hebben grote bedrijven nu minder dekking voor politiek geweld dan voordien. De meerderheid van de activa in ontwikkelingslanden is er niet voor verzekerd», zegt voorzitter Charles Berry van BPL Global. Of ontwikkelingslanden daardoor investeringen mislopen, wil Berry niet gezegd hebben. «De investeringen in ontwikkelingslanden zijn de afgelopen twee jaar inderdaad verslapt, maar dat is meer een algemeen verschijnsel.

Het is natuurlijk wel zo dat dekking van terrorisme en politiek geweld een goede zaak is om investeringen te stimuleren.» Tot nu toe bestonden alleen enkele zelfstandige verzekeraars die extra polissen aanboden, die meestal alleen in het westen golden. De verzekeraars van Lloyds of Londen hebben zich nu verenigd om politiek geweld, met inbegrip van terrorisme, ook te dekken in nieuwe markten. Voor de hand liggende landen waarvoor de polis kan worden afgesloten, zijn Indonesië, de Filippijnen, Colombia en diverse landen in Afrika. Op termijn kan ook Irak aan het lijstje worden toegevoegd.

Charles Berry zegt dat de premies zich in de grootteorde van 0,1% zullen situeren, de laagste van de drie prijscategorieën (0,1%, 1% en 10%) in de verzekeringssector.

De precieze premie hangt af van het land en het risico waaraan de activa blootstaan. De nieuwe verzekering dekt een aantal vormen van politiek geweld en voorziet ook een dekking voor het geval dat de situatie zo ernstig wordt dat het bedrijf het land moet verlaten. Uitgesloten zijn een kernoorlog, radioactieve besmetting, biologische of chemische aanvallen en een oorlog tussen twee of meer leden van de permanente leden van de Veiligheidsraad. @ www.bpl-global.com

26/09/2003

Bron : www.freemetro.be

Archief - Home