Het nationale volkslied

 

 

 

Pilipino version

 

 

Bayang magiliw

Perlas ng Silanganan

Alab ng puso

Sa dibdib mo'y buhay

 

Lupang hinirang,

Duyan ka ng magiting

Sa manlulupig

Di ka pasisiil

 

Sa dagat at bundok

Sa simoy at sa langit mong bughaw;

May dilag and tula

At awit sa paglayang minamahal.

 

Ang kislap ng watawat mo'y

Tagumpay na nagniningning,

Ang bituin at araw niya

Kailin pa ma'y 'di magdidilim.

 

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,

Buhay at langit sa pilang mo;

Aming ligaya na pag may mang-aapi

Ang mamatay ng dahil sa iyo.

 

English version

by Camilo and A.L. Lang

 

Land of the morning

Child of the sun returning

With fevor burning

Thee do our souls adore.

 

Land dear and holy,

Cradle of noble heroes,

Ne'er shall invaders

Trample thy sacred shores.

 

Ever within thy skies and through thy clouds

And o'er thy hills and seas;

Do we behold thy radiance, feel the throb

Of glorious liberty.

 

Thy banner dear to all hearts

Its sun and stars alight,

Oh, never shall its shining fields

Be dimmed by tyrant's might.

 

Beautiful land of love, O land of light,

In thine embrace 'tis rapture to lie;

But it is glory ever, when thou art wronged

For us, thy sons to suffer and die.

 

Top of page

 

2004 users.pandora.be/pinoy-pinay, All rights reserved

02/03/2004